Uvjeti korištenja

Dodatni uvjeti za korištenje Web poslovnice i.triglav Triglav osiguranja d.d.

1. Odnos između ugovaratelja osiguranja i Osiguratelja te prijem Dodatnih uvjeta za korištenje i.triglava - Korištenjem Web poslovnice i.triglav omogućava Vam se, u slučaju sklopljenog ugovora o osiguranju kod Triglav osiguranja d.d. (u daljnjem tekstu Osiguratelj), besplatan pristup podacima o osiguranju. Korištenje i.triglava pored Općih uvjeta korištenja uređuju i ovi Dodatni uvjeti, kao i druge pisane upute koje se odnose na osiguranje te su dostupne u okviru ili preko korištenja Web poslovnice i.triglav.

2. Prijava police u i.triglavu - Svoje police možete pregledati te u određenom opsegu njima upravljati, ako ste registrirani na www.triglav.hr i ako ste na policama u ulozi ugovaratelja osiguranja. Pristup se omogućuje usporedbom OIB-a kod prijave i OIB-a na polici te uspješnom identifikacijom s digitalnom potvrdom ili osobnim brojem (PIN-om). Broj police osiguranja potrebno je upisati u rubriku Moja osiguranja/Dodaj policu, zatim odabrati prijavu s osobnim brojem (PIN-om). Ako još ne raspolažete s osobnim brojem, označite to u postupku dodavanja police. Pri tome morate unijeti OIB. Osobni broj će preporučenom poštom biti poslan na adresu ugovaratelja osiguranja koji je naveden na polici osiguranja. Pri sljedećoj prijavi u Web poslovnicu i.triglav dovoljni su samo korisničko ime i lozinka.

3. Sadržaj u okviru portala i.triglav - U i.triglavu sami ne možete mijenjati podatke o svojem osiguranju. Svi podaci u i.triglavu isključivo su informativne naravi i nisu dokaz sklopljenog osiguranja ili njegovog sadržaja, zato ih nije moguće koristiti u postupku vrednovanja ili dokazivanja prava i obveza iz sklopljenog osiguranja.

4. Odgovornost osiguratelja - Osiguratelj ne odgovara ni za jednu informaciju, koja je netočna ili neovlašteno dobivena, prenesena ili objavljena od strane trećih osoba, kao ni za posljedice takvih djela, koja su uzrokovala ili bi mogla prouzročiti štetu Vama ili trećim osobama.

Uvjeti korištenja

1. Uvjeti korištenja i prijem uvjeta korištenja na www.triglav.hr - Triglav osiguranje d.d. (u daljnjem tekstu Osiguratelj) Vam omogućuje da na Internet stranici www.triglav.hr koristite sljedeću aplikaciju: Web poslovnicu i.triglav. Korištenje aplikacija dostupnih na www.triglav.hr protječe preko programske opreme i Internetskih stranica Osiguratelja, uređuju ih ovi Opći uvjeti korištenja, mogući dodatni uvjeti, koji vrijede za pojedinu aplikaciju, te druge pisane upute, koje se odnose na aplikacije na www.triglav.hr. U slučaju razlika u odredbama dodatnih uvjeta i ovih Uvjeta korištenja vrijede odredbe dodatnih uvjeta. Uvjeti korištenja su pravno obvezujući. Uvjet za korištenja aplikacija, dostupne na www.triglav.hr. Pri tome je nužno upoznati se s Općim uvjetima korištenja i mogućim dopunskim uvjetima korištenja, zaprimiti ih i također zaprimati obavijesti, koje se odnose na korištenje aplikacija, dostupnih na www.triglav.hr. Uvjete korištenja možete zaprimiti i uz njih koristiti aplikacije na www.triglav.hr, samo ako ste punoljetni i ako Vam nije oduzeta poslovna sposobnost.

2. Registracija na www.triglav.hr i korištenje aplikacija - Kod prve prijave morate se registrirati tako da navedete ime i prezime te korisničko ime (e-mail adresa) i izaberete lozinku. Na navedenu e-mail adresu Osiguratelj će Vam poslati potvrdnu poruku. Registracija je uspješno provedena potvrdom valjanosti Vaše e-mail adrese. Kod sljedeće prijave za pristup koristite Vaše korisničko ime i potvrđenu lozinku. Aplikacije možete koristiti isključivo u skladu s namjenama predviđenima Uvjetima korištenja. Osiguratelj zadržava pravo prestanka pristupa do pojedine aplikacije ili njene pojedine funkcije, uz prethodnu obavijest o navedenom. S korištenjem aplikacija na www.triglav.hr možete u bilo kojem trenutku prestati, bez obavijesti Osiguratelju. Ukoliko želite izbrisati svoj korisnički račun, pisani zahtjev pošaljite Osiguratelju preko rubrike Pišite nam ili na adresu Triglav osiguranje d.d., A. Heinza 4, 10000 Zagreb s naznakom „za i.triglav“.

3. Lozinke i osiguranje povjerljivosti podataka - Povjerljivost Vaše lozinke, korisničkog imena i moguće druge podatke za identifikaciju dužni ste pažljivo čuvati. U slučaju neovlaštenog korištenja, odmah nam sumnju na neovlašteno korištenje javite putem rubrike Pišite nam, te uložite zahtjev za brisanje korisničkog računa. U zahtjevu navedite svoje osobne podatke, e-mail adresu i podatke o neovlaštenom korištenju. Nakon brisanja Osiguratelj će Vam omogućiti ponovnu registraciju s novim korisničkim imenom i lozinkom.

4. Osobni podaci i sigurnost Internet stranice www.triglav.hr - Osiguratelj će registracijom od Vas primiti podatak o Vašoj e-mail adresi, lozinki, imenu, prezimenu i OIB-u.

Sve navedene osobne podatke Osiguratelj prikuplja i pohranjuje: S namjenom omogućavanja pristupa do Internetskih aplikacija na www.triglav.hr i njihova korištenja; Za potrebe vlastite neposredne prodaje ili za povezana društva koja se bave osigurateljnom djelatnosti odnosno djelatnosti zastupanja i posredovanja u osiguranju. Podatke mogu obrađivati također i ovlaštena društva za zastupanje i posredovanje, s kojima Osiguratelj ima sklopljen Ugovor o obavljanju poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju, ili Ugovor o obrađivanju osobnih podataka. Dozvolu za korištenje osobnih podataka za namjenu neposredne prodaje možete bilo kada zatražiti pisanim zahtjevom, poslanim na adresu Triglav osiguranje d.d., A. Heinza 4, 10000 Zagreb.; U svrhu slanja obavijesti koje se odnose na Vaše osiguranje.

Ugovaratelj osiguranja svojom registracijom na i.portalu daje dozvolu za korištenje osobnih podataka u naprijed navedene svrhe.

Dozvolu za korištenje osobnih podataka za namjenu neposredne prodaje možete bilo kada opozvati pisanim zahtjevom, poslanim na adresu Triglav osiguranje d.d., A. Heinza 4, 10000 Zagreb.

Osiguratelj sve osobne podatke čuva i obrađuje u skladu sa sklopljenim ugovorom o osiguranju, internim pravilnikom o čuvanju osobnih podataka i zakonima koji uređuju ovo područje. Osiguratelj se za sigurnost poslovanja www.triglav.hr pobrinuo sa suvremenim sigurnosnim tehnologijama. Internet stranica Osiguratelja može u pretraživač Vašeg računala odložiti "cookie (kolačić)". Cookie (kolačići) su male tekstualne datoteke, koje nam daju podatke o tome, koliko često korisnik posjećuje Internet stranicu i što ga na njoj zanima. Sami cookie (kolačići) ne sadrže nikakve podatke koji bi omogućavali identifikaciju korisnika, ne posredovanjem Vaših gore navedenih podataka, isti se mogu povezati s podacima iz cookie-a (kolačića). Uvijek imate mogućnost da cookie (kolačiće) prihvatite ili odbijete. Većina Internetskih pretraživača cookie (kolačiće) sami pohranjuju, što sami možete promijeniti u odbijanje cookie-a (kolačića) ili zaprimanje obavijesti prije nego se cookie (kolačić) pohrani.

5. Sadržaj aplikacija - Cjelokupan sadržaj do kojeg imate pristup putem www.triglav.hr, vlasništvo je Osiguratelja i može biti predmet zaštite autorskih prava, odnosno prava intelektualnog vlasništva.

6. Odgovornost Osiguratelja - Sve aplikacije na www.triglav.hr koristite na vlastitu odgovornost. Niti Osiguratelj niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba, koja je sudjelovala pri nastanku i izradi aplikacije na www.triglav.hr, ne odgovara za štetu, koja bi proizašla iz mogućih promjena u aplikacijama, trajnog ili privremenog prekida dozvole korištenja aplikacije, a koja je nastala neovisno o volji Osiguratelja, ili bilo kojih elemenata u okviru aplikacija, bilo kakvih pogrešaka ili manjkavosti u sadržaju, pogrešnom unosu podataka, kao i činjenice da niste osigurali korisničko ime, lozinku ili druge podatke iz aplikacija te očuvali njihovu tajnost. Isključenje odgovornosti Osiguratelja vrijedi nevezano na to, je li Osiguratelj bio upoznat s nastankom štete ove vrste ili bi morao ili mogao biti svjestan njezina nastanka. Osiguratelj također ne odgovara za oblik i sadržaj podataka prikupljenih preko poveznica koje nisu u vlasništvu osiguratelja.

7. Izmjena Uvjeta korištenja - Osiguratelj može bilo kada izmijeniti Uvjete korištenja. Aktualni Uvjeti korištenja biti će na Internet stranici Osiguratelja te ih kod svake izmjene trebate potvrditi.

Ne propustite

Fleks: odgovor za sve

Brzi linkovi

Poslovnice Prijava štete

Pomoć i kontakt

Prezentacija korištenja Često postavljana pitanja Pišite nam Naručite zastupnika